Vés al contingut

CENTRE D'ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS

Orígens de l’actual Parròquia de Sant Pacià

A l’atri del Temple: Inauguració de l’exposició fotogràfica de la història del temple de Sant Pacià

A l’interior del Temple: “Parròquia de Sant Pacià: dels orígens a la Tinença Parroquial. Conferència a càrrec de Jaume Seda i Mariné

Parròquia de Sant Pacià: de convent d’orígen a església parroquial. Audiovisual musicat a càrrec de Jordi Esplugas i Abós