Vés al contingut

CENTRE D'ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS

COMUNICAT ARRAN DE LES OBRES DE LES CASES DEL CARRER DEL PONT

La Junta del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (CEII)  vol posar de  manifest les següents  consideracions:

  1. No és la seva intenció participar en cap mena de polèmica.  Al mateix temps, desitja mantenir-se al marge dels diversos posicionaments polítics  els quals respecta  i considera  però que, com entitat cultural, no li pertoquen interferir.

    2.   El divendres 14 d’octubre  s’han produït un reguitzell de declaracions motivades pels  esdeveniments ocorreguts al carrer del Pont, a Sant Andreu de Palomar. El CEII creu convenient  aclarir els punts que a continuació s’esmenten:

 – El mur enderrocat NO forma part del Rec Comtal, tot i que  passa a pocs metres d’aquest.  Volem manifestar que  no entenem de cap de les maneres l’acció dels responsables de l’obra pel que fa al mur destruït ja que el Servei d’Arqueologia va demanar que només fos desmuntada la part superior, datada del 1870, i que es conservés, de moment, la banqueta inferior que era més antiga.

– Confirmem que, sense cap mena de control per part d’un arqueòleg, una màquina de l’obra que treballa en la construcció d’una nova plaça pública, ha entrat dins d’un espai  que el CEII va indicar com a zona d’alt risc arqueològic. Aquesta màquina ha desmuntat, sense permís,  uns materials  que s’havien de conservar, entre els quals hi ha fites, amb el que això significa d’important pèrdua d’informació. Aquests materials, ja extrets, estaven a punt de ser carregats a un camió de runa  quan  membres del CEII, conjuntament amb el membre de la CUP Ivan Altimira, van aconseguir aturar l’acció.

Pel que fa als carreus desmuntats es va demanar la seva preservació.

– A la zona afectada per la intrusió de la màquina es veien restes d’estructures a simple vista, fet pel qual el CEII va demanar, en el seu dia,  que en aquest espai no s’actués. Segons té constància el CEII, el subsòl d’aquest indret amaga un petit ramal del Rec Comtal que arribava fins a un pou de registre que estava situat dins de l’actual finca. Segurament això ha portat a la confusió de creure que el mur enderrocat era del Rec.

    3.   Independentment a tots aquests actes, volem aprofitar l’ocasió  per comunicar que el CEII ha demanat que s’investigui la destrucció de part del patrimoni que hi havia dins de la casa núm. 8, la qual fou entregada en bon estat i posteriorment fou parcialment desballestada durant el tapiat dels seus accessos.

    4.   El CEII està a favor de la total preservació, catalogació, rehabilitació i destinació a Centre d’Interpretació Històrica de totes les cases del carrer del Pont.

La Junta del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias

Sant Andreu de Palomar, Barcelona,  15 d’octubre de 2016.